STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - PROMOCJI WSI LUBNÓW I OKOLIC

Lubnów, Dolnośląskie, Lubnów 42
KRS: 0000038037 , NIP: 8871649274 , REGON: 891347506
star star star

Cele statutowe

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Lubnów, 2) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 3) prowadzenie przedszkola i szkoły na zasadach prawem przewidzianych; 4) prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 5...Rozwiń
Celem działania Stowarzyszenia jest: 1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Lubnów, 2) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 3) prowadzenie przedszkola i szkoły na zasadach prawem przewidzianych; 4) prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 5) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury; 6) organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych; 7) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji; 8) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich; 9) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Lubnów; 10) wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Lubnów; Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 153.912,55 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.299,21 zł
Razem 155.211,76 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona