OGÓLNOSPOŁECZNA FUNDACJA DLA DZIACI BEZDOMNYCH " BETLEJEMKA "

Wolsztyn, Wielkopolskie, Kusocińskiego 5/69
KRS: 0000037881 , NIP: 9231437612 , REGON: 970058994

Cele statutowe

1. Pomoc dzieciom pozbawionym naturalnych rodziców - całkowitym sierotom. 2. Pomoc "Sierotom społecznym" - dzieciom opuszczonym przez rodziców i pozbawionym ich miłości i opieki. 3. Ratowanie poczętego życia przez okazanie pomocy samotnym matkom oczekującym urodzenia dziecka. 4. Zapewnienie rodzinnej atmosfery i prawidłowego wychowania w miłości rodzinnej dzieciom, które zostaną objęte troską fundacji "Domu matki i dziecka betlejemka", 5. Pomoc rodzinom ubogim i bezdomnym oraz wyrównywanie szans...Rozwiń
1. Pomoc dzieciom pozbawionym naturalnych rodziców - całkowitym sierotom. 2. Pomoc "Sierotom społecznym" - dzieciom opuszczonym przez rodziców i pozbawionym ich miłości i opieki. 3. Ratowanie poczętego życia przez okazanie pomocy samotnym matkom oczekującym urodzenia dziecka. 4. Zapewnienie rodzinnej atmosfery i prawidłowego wychowania w miłości rodzinnej dzieciom, które zostaną objęte troską fundacji "Domu matki i dziecka betlejemka", 5. Pomoc rodzinom ubogim i bezdomnym oraz wyrównywanie szans życiowych tych rodzin i osób. 6. Pomoc osobom niepełnosprawnym. 7. Pomoc osobom starszym. 8. Wykonywanie szkoleń i doskonalenie kadr. 9. Promocji i organizacji wolontariatu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 17.120,98 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 17.120,98 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego