FUNDACJA "EDUKACJA DLA DEMOKRACJI"

Warszawa, Mazowieckie, Nowolipie 9/11
KRS: 0000037647 , NIP: 5251017259 , REGON: 012042785

Cele statutowe

§ 6 Statutu Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych. W przekonaniu, że społeczeństwo obywatelskie istnieje nie tylko dla wybranych, Fundacja wspiera społeczności lokalne, w Polsce i poza jej granicami, w ich działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności na terenach, gdzie ograniczony je...Rozwiń
§ 6 Statutu Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych. W przekonaniu, że społeczeństwo obywatelskie istnieje nie tylko dla wybranych, Fundacja wspiera społeczności lokalne, w Polsce i poza jej granicami, w ich działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności na terenach, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecydowania o własnym losie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.154.246,08 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 18.799,90 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 414,12 zł
Pozostałe 2,87 zł
Razem 12.173.462,97 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego