POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW

Warszawa, Mazowieckie, Wiosny Ludów 77
KRS: 0000037573 , NIP: 5540313024 , REGON: 001104948

Cele statutowe

Istniejemy od 1981 roku i jesteśmy największą organizacją pacjentów w Polsce. Nasza działalność obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak: 1) opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych, organów administracji, miejsc pracy, szkół, uczelni i innych instytucji; 2) dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka l...Rozwiń
Istniejemy od 1981 roku i jesteśmy największą organizacją pacjentów w Polsce. Nasza działalność obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak: 1) opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych, organów administracji, miejsc pracy, szkół, uczelni i innych instytucji; 2) dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej; 3) edukacja diabetyków w zakresie dbania o chorobę, stosowania odpowiednich terapii, leczenia, zapobiegania powikłaniom, diety i innych niezbędnych elementów życia z cukrzycą; 4) poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i społeczeństwie; 5) integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie; 6) pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych dzieci i młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku - chorych na cukrzycę lub dodatkowo uzależnionych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.959.557,93 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 645.184,14 zł
Przychody Finansowe 0,86 zł
Pozostałe 59.180,32 zł
Razem 2.663.923,25 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne