FUNDACJA CORDIS

Augustów, Podlaskie, Jeziorna 31
KRS: 0000037063 , NIP: 8461403208 , REGON: 790372043
star star star star

Cele statutowe

Celami Fundacji są: 1) chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży 2) niesienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom pomocy materialnej, moralnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych patologią społeczną. Fundacja realizuje cele, dla których została powołana w szczególności poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.Fundacja realizuje swe cele, w duchu c...Rozwiń
Celami Fundacji są: 1) chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży 2) niesienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom pomocy materialnej, moralnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych patologią społeczną. Fundacja realizuje cele, dla których została powołana w szczególności poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.Fundacja realizuje swe cele, w duchu chrześcijańskiego posłania miłości i bliźniego i ewangelicznego posłannictwa:"Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię Moje, Mnie przyjmuje"(Mk 9,37) Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 113.612,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 150.968,84 zł
Razem 264.581,34 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona