GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWO - TURYSTYCZNY "TYTAN" W WISZNICACH

Wisznice, Lubelskie, Polna 11
KRS: 0000037016 , NIP: 5372024732 , REGON: 001262311
star star star

Cele statutowe

1. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim oraz wychowywanie poprzez sport. 2. Klub przewiduje działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Klub realizuje swoje cele przez: • współdziałanie z władzami sportowymi, rządowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu i turystyki, • uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi powiatowej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej, • udział w imprezach t...Rozwiń
1. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim oraz wychowywanie poprzez sport. 2. Klub przewiduje działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Klub realizuje swoje cele przez: • współdziałanie z władzami sportowymi, rządowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu i turystyki, • uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi powiatowej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej, • udział w imprezach turystycznych, • organizowanie zawodów sportowych oraz imprez turystycznych i rekreacyjnych, • prowadzenie działalności szkoleniowej, • sprawowanie opieki wychowawczej nad członkami Klubu Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 147.659,92 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 147.659,92 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona