TOWARZYSTWO SPORTOWE "PRZYLEP"

Zielona Góra, Lubuskie, Przylep-Hetmańska 10
KRS: 0000036977 , NIP: 9730672225 , REGON: 971248640
star star star star

Cele statutowe

Popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, dbałość o stan urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych. Organizowanie zawodów sportowych, imprez sportowych i turystycznych. Czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym środowiska miejskiego oraz podnoszenie poziomu sportowego , kulturalnego i moralnego członków i działaczy. Współdziałanie w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z odpowiednimi instytucjami i organizacjami. Wspieranie działalności uczniowsk...Rozwiń
Popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, dbałość o stan urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych. Organizowanie zawodów sportowych, imprez sportowych i turystycznych. Czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym środowiska miejskiego oraz podnoszenie poziomu sportowego , kulturalnego i moralnego członków i działaczy. Współdziałanie w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z odpowiednimi instytucjami i organizacjami. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 443.388,16 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 5.847,55 zł
Razem 449.235,71 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona