STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU PRADZIAD

Prudnik, Opolskie, Klasztorna 4
KRS: 0000036957 , NIP: 7551734463 , REGON: 531627328

Cele statutowe

. Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju polsko-czeskich terenów przygranicznych przede wszystkim w dziedzinach: 1) planowania gospodarki przestrzennej, 2) ochrony środowiska naturalnego, 3) rozwoju gospodarczego, handlu i usług, 4) turystyki, sportu i rekreacji, 5) transportu i łączności, w tym rozwoju przejść granicznych i modernizacji dróg, 6) oświaty, nauki, kultury, sztuki i ochrony zdrowia, 7) kontaktów międzyludzkich i wymiany młodzieży, 8) zapobiegania przestępczości,...Rozwiń
. Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju polsko-czeskich terenów przygranicznych przede wszystkim w dziedzinach: 1) planowania gospodarki przestrzennej, 2) ochrony środowiska naturalnego, 3) rozwoju gospodarczego, handlu i usług, 4) turystyki, sportu i rekreacji, 5) transportu i łączności, w tym rozwoju przejść granicznych i modernizacji dróg, 6) oświaty, nauki, kultury, sztuki i ochrony zdrowia, 7) kontaktów międzyludzkich i wymiany młodzieży, 8) zapobiegania przestępczości, 9) wzajemnej pomocy na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych, 10) odnowy wsi i rolnictwa, 11) innych dziedzin wspólnego zainteresowania. 2. Wspieranie działań zmierzających do integracji europejskiej. 3. Inicjowanie powstawania i wspieranie działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia i podnoszenie ich zdolności do absorbcji środków pomocowych. 4. Promocja Euroregionu Pradziad (w tym m.in. samorządów lokalnych, organizacji i firm z jego terenu). 5. Udział w strukturach opiniujących projekty i zarządzających programami w ramach pomocy finansowej Unii Europejskiej Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.035.113,27 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 40.942,08 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.076.055,35 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona