STOWARZYSZENIE "SZPITAL DLA WSZYSTKICH" W ZŁOTOWIE

Złotów, Wielkopolskie, Szpitalna 24
KRS: 0000036514 , NIP: 7671463216 , REGON: 570201850
star star star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest pomoc finansowa i rzeczowa dla polskich szpitali i ich pacjentów zmierzająca do poprawy warunków diagnozowania, leczenia, rehabilitacji i promocji zdrowia. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków i jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Organizacja nie udziela k...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest pomoc finansowa i rzeczowa dla polskich szpitali i ich pacjentów zmierzająca do poprawy warunków diagnozowania, leczenia, rehabilitacji i promocji zdrowia. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków i jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 330.899,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 330.899,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku