TOWARZYSTWO RODZIN WIELODZIETNYCH

Krosno, Podkarpackie, J. Lelewela 24/9
KRS: 0000035701 , REGON: 370267446
star star star star star

Cele statutowe

Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom najbiedniejszym i najliczniejszym. Prowadzenie świetlicy, dożywianie dzieci, organizacja wypoczynku letniego, imprezy okolicznościowe. Interwencje w urzędach, władzach lokalnych i centralnych.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 99.210,92 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 99.210,92 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego