STOWARZYSZENIE TERAPII I PROFILAKTYKI SZKOLNEJ "PRZEMIANA"

Tczew, Pomorskie, Pl. Św. Grzegorza 5
KRS: 0000035134 , NIP: 5932309336 , REGON: 192637406
star star star

Cele statutowe

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność profilaktyczna, edukacyjna, kulturalna i terapeutyczna wobec występujących zagrożeń patologią społeczną oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia i rozwiązywania problemów społecznych. 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a. Prowadzenie profesjonalnych programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci, młodzieży w szkołach, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, świetlicach środowiskowych, w siedzibie Stowarzyszenia i i...Rozwiń
1. Celem Stowarzyszenia jest działalność profilaktyczna, edukacyjna, kulturalna i terapeutyczna wobec występujących zagrożeń patologią społeczną oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia i rozwiązywania problemów społecznych. 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a. Prowadzenie profesjonalnych programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci, młodzieży w szkołach, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, świetlicach środowiskowych, w siedzibie Stowarzyszenia i innych miejscach. b. Organizowanie i prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej oraz grup wsparcia dla dzieci, młodzieży z problemami uzależnień i ofiar przemocy. c. Prowadzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy. d. Udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży, a także ich rodzinom w sytuacjach kryzysowych. e. Propagowanie zdrowego stylu życia, dbałość o wszechstronny rozwój osobowy dzieci i młodzieży. f. Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych promujących zdrowie. g. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym. h. Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców, nauczycieli i młodzieży w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. i. Współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi mającymi podobny zakres działalności. j. Pomoc finansowa i rzeczowa osobom niepełnosprawnym w tym finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków itp. k. Organizowanie zbiórek publicznych w celu pozyskania środków na rzecz osób niepełnosprawnych. l. Prowadzenie placówek dla dzieci i młodzieży: świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych. m. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 384.148,98 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 384.148,98 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona