POLSKIE TOWARZYSTWO KRAJOZNAWCZE

Zielona Góra, Lubuskie, Rydza-Śmigłego 3/1
KRS: 0000034833 , NIP: 9730387594 , REGON: 970347793
star star

Cele statutowe

a) tworzenie środowiska związanego ze zjawiskiem kulturowym, wyrastającym wokół krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej b) reprezentowanie interesów środowisk wychowujących młodzież poprzez turystykę, kulturę fizyczną, sport masowy, rekreację i krajoznawstwo oraz młodzieży interesującej się nimi c) udzielanie pomocy moralnej i materialnej swoim członkom na działalność statutową, prowadzoną na rzecz ogółu społeczeństwa d) udzielanie pomocy prawnej w zakresie działalności statutowej e) podejm...Rozwiń
a) tworzenie środowiska związanego ze zjawiskiem kulturowym, wyrastającym wokół krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej b) reprezentowanie interesów środowisk wychowujących młodzież poprzez turystykę, kulturę fizyczną, sport masowy, rekreację i krajoznawstwo oraz młodzieży interesującej się nimi c) udzielanie pomocy moralnej i materialnej swoim członkom na działalność statutową, prowadzoną na rzecz ogółu społeczeństwa d) udzielanie pomocy prawnej w zakresie działalności statutowej e) podejmowanie inicjatyw wydawniczych i poligraficznych mających na celu popularyzację wychowania przez krajoznawstwo wśród dorosłych i samego krajoznawstwa wśród młodzieży f) podejmowanie innych inicjatyw gospodarczych mających na celu samofinansowanie się działalności Towarzystwa, zgodnie z §10 pkt. 2 i 3 niniejszego Statutu. g) udzielanie pomocy charytatywnej potrzebującym jej dzieciom i młodzieży oraz działania na rzecz dzieci z grup ryzyka (np. rodziny alkoholowe). Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 710.070,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 272.284,43 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 2.300,00 zł
Pozostałe -1.219,00 zł
Razem 983.435,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona