FUNDACJA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA"

Słupsk, Pomorskie, Kaszubska 50
KRS: 0000034670 , NIP: 8391897865 , REGON: 770530380
star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest: Niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w zakresie ich rehabilitacji, znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych. Realizując cele określone w § 4 Fundacja: 1. Prowadzi i finansuje Ośrodek Hipoterapii celem zapewnienia rehabilitacji dzieciom niepełnosprawnym. 2. Prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 3. Prow...Rozwiń
Celem Fundacji jest: Niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w zakresie ich rehabilitacji, znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych. Realizując cele określone w § 4 Fundacja: 1. Prowadzi i finansuje Ośrodek Hipoterapii celem zapewnienia rehabilitacji dzieciom niepełnosprawnym. 2. Prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 3. Prowadzi Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny lub Przedszkole Terapeutyczne, w którym realizuje działalność wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.) 4. Prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: a) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego b) organizacji imprez o charakterze integracyjnym dla dzieci niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników c) rekreacyjnej nauki jazdy konnej dla dzieci d) działalności opiekuńczo – wychowawczej i rewalidacyjno – rehabilitacyjnej e) działalności edukacyjnej rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży f) prowadzenia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych g) wzrostu aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.511.885,28 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.646,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,37 zł
Pozostałe 118.217,64 zł
Razem 2.631.749,29 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona