STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW I WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM W GOSTYNIU IM. KS. PROF. FRANCISZKA OLEJNICZAKA - "OMNES UNUM SIMUS"

Gostyń, Wielkopolskie, Wrocławska 10
KRS: 0000034472 , NIP: 6961712638 , REGON: 411482890

Cele statutowe

1. Integracja absolwentów, wychowawców i wychowanków gimnazjum i liceum w gostyniu, 2. Podtrzymywanie tradycji szkolnych, pamięć o profesorach i uczniach, opracowywanie dziejów gimnazjum i liceum, 3. Służenie szkole pomocą intelektualną i materialną, 4. Promocja szkoły i dbałość o jej dobre imię.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.007,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 1.007,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego