STOWARZYSZENIE SPORTOWE "DRZONKOWIANKA"

Racula, Lubuskie, Głogowska 64
KRS: 0000034471 , NIP: 9730555790 , REGON: 970694566
star star star

Cele statutowe

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności piłki nożnej, 2) ochrona zdrowia i życia ludzkiego, 3) ratowanie życia chorych osób, 4) działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia chorych osób, 5) popularyzacja zdrowego stylu życia, 6) popularyzacja idei edukacyjnych, wychowawczych i naukowych, 7) wspierania przedsiębiorczości i wynalazczości, 8) rozwój kultury, sztuki i ochrona dziedzictwa narodowego, 9) propagowanie idei fair play w rozgrywkach sportowych, 10) edukacja na rzecz p...Rozwiń
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności piłki nożnej, 2) ochrona zdrowia i życia ludzkiego, 3) ratowanie życia chorych osób, 4) działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia chorych osób, 5) popularyzacja zdrowego stylu życia, 6) popularyzacja idei edukacyjnych, wychowawczych i naukowych, 7) wspierania przedsiębiorczości i wynalazczości, 8) rozwój kultury, sztuki i ochrona dziedzictwa narodowego, 9) propagowanie idei fair play w rozgrywkach sportowych, 10) edukacja na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 11) działalność w dziedzinie opieki społecznej, 12) działalność w zakresie ochrony środowiska, 13) pomoc weterynaryjna, 14) przeciwdziałanie biedzie, zubożeniu, patologiom społecznym, 15) wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia, wpływu aktywnego trybu życia na zdrowie, zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa publicznego, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, ochrony środowiska, 16) propagowanie, organizacja i stwarzanie odpowiednich warunków dla rozwoju sportu, w szczególności sportu i młodzieży, 17) krzewienie kultury stadionowej oraz pozytywnego dopingu na imprezach sportowych 18) integracja środowiska lokalnego, 19) pobudzanie środowiska lokalnego do działania, kształtowanie podstaw pro kulturalnych wśród młodzieży i osób dorosłych, 20) organizacja wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 27.250,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 24.400,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 502,70 zł
Razem 52.152,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona