GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET AMAZONKI

Gdańsk, Pomorskie, Aleksandra Puszkina 8/1
KRS: 0000034414 , NIP: 9570479435 , REGON: 191345245

Cele statutowe

1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych: - poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po leczeniu raka piersi, - udzielanie pomocy kobietom po przebytej chorobie nowotworowej piersi, - zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jako formy pomocy w wychodzeniu z niepełnosprawności i rehabilitacji psychicznej 2. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia: - prowadzenie poradnictwa z udziałem lekarzy, psychologów, rehabilitantów i specjalis...Rozwiń
1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych: - poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po leczeniu raka piersi, - udzielanie pomocy kobietom po przebytej chorobie nowotworowej piersi, - zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jako formy pomocy w wychodzeniu z niepełnosprawności i rehabilitacji psychicznej 2. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia: - prowadzenie poradnictwa z udziałem lekarzy, psychologów, rehabilitantów i specjalistów innych dziedzin oraz kobiet, które już przebyły chorobę nowotworową piersi, - szerzenie wiedzy o problematyce choroby nowotworowej piersi, wczesnego jej wykrywania i profilaktyce, 3. Otaczanie opieką kobiet oczekujących na leczenie chirurgiczne i wspomagające po diagnozie raka piersi, 4. Udzielanie wsparcia osobom i rodzinom kobiet po chorobie nowotworowej piersi, 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie czynnej rekreacji i turystyki, 6. Działanie na rzecz integracji europejskiejoraz rozwijanie kontaktów i współpracy w społeczeństwie i między społeczeństwami, 7. Włączanie w aktywne życie społeczne poprzez; - prowadzenie ośrodków dziennych i klubów wsparcia społecznego, - organizacja zespołowego uczestnictwa w kulturze i wydarzeniach społecznych w mieście i woj. pomorskim, - organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, seminariach i wyjazdach studyjnych. 8. Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi będących w wieku senioralnym Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 166.136,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 166.136,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona