STOWARZYSZENIE ŚW.FAUSTYNY "FIDES"

Malbork, Pomorskie, Rolnicza 1
KRS: 0000034049 , NIP: 5791102833 , REGON: 170292427
star star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Podejmowanie działań na rzecz ogółu społecznego, w szczególności wobec osób dotkniętych marginalizacją, w tym: bezdomnych, uzależnionych, chorych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych tymi problemami i pogłębianie formacji chrześcijańskiej katolików świeckich pragnących angażować się na tym polu w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną. 2. Społeczna nieodpłatna działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomoc rod...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: 1. Podejmowanie działań na rzecz ogółu społecznego, w szczególności wobec osób dotkniętych marginalizacją, w tym: bezdomnych, uzależnionych, chorych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych tymi problemami i pogłębianie formacji chrześcijańskiej katolików świeckich pragnących angażować się na tym polu w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną. 2. Społeczna nieodpłatna działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; b) działalności charytatywnej; c) ochrony i promocji zdrowia; 3. Społeczna Społeczna nieodpłatna działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; b) działalności charytatywnej; c) ochrony i promocji zdrowia; 3. Społeczna Społeczna nieodpłatna działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; b) działalności charytatywnej; c) ochrony i promocji zdrowia; 3. Społeczna Społeczna nieodpłatna działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; b) działalności charytatywnej; c) ochrony i promocji zdrowia; 3. Społeczna odpłatna działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; b) działalności charytatywnej; c) ochrony i promocji zdrowia; Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 408,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.110.727,47 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1.115,00 zł
Pozostałe 4.600,78 zł
Razem 2.116.851,25 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona