STOWARZYSZENIE WOLNA SZKOŁA WALDORFSKA

BIELSKO-BIAŁA, Śląskie, POCZTOWA 22
KRS: 0000033912 , NIP: 5471616944 , REGON: 070545699

Cele statutowe

Celami Stowarzyszenia Wolna Szkoła Waldorfska są: 1.Sprzyjanie wykształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży w oparciu o pedagogikę Rudolfa Steinera. 2.Kształcenie i doskonalenie wychowawców oraz innych pedagogicznie zainteresowanych osób. 3.Określanie zadań wychowawczych dla szkół i przedszkoli waldorfskich. 4.Podejmowanie starań o fundusze na finansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innych zainteresowanych osób. Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska z siedzibą w Bielsku–B...Rozwiń
Celami Stowarzyszenia Wolna Szkoła Waldorfska są: 1.Sprzyjanie wykształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży w oparciu o pedagogikę Rudolfa Steinera. 2.Kształcenie i doskonalenie wychowawców oraz innych pedagogicznie zainteresowanych osób. 3.Określanie zadań wychowawczych dla szkół i przedszkoli waldorfskich. 4.Podejmowanie starań o fundusze na finansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innych zainteresowanych osób. Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska z siedzibą w Bielsku–Białej, przy ulicy Pocztowej 22, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organem prowadzącym dla Waldorfskiej Szkoły Podstawowej oraz Waldorfskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.777.973,41 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.168.075,77 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 138,68 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 4.946.187,86 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku