STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ"

Kowale Oleckie, Warmińsko-mazurskie, Witosa 8
KRS: 0000032791 , NIP: 8471449979 , REGON: 511348650

Cele statutowe

1) pomoc w zabezpieczaniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych ludziom niepełnosprawnym i starym, którzy z powodu kalectwa i podeszłego wieku, różnych schorzeń somatycznych wymagają opieki osób drugich, 2) pomoc w integrowniu tych osób ze środowiskiem oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych i ekologicznych, 3) pomoc i opieka ludziom potrzebującym ( bezdomnym, bezrobotnym, samotnym matkom, ubogim) oraz pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 56.566,09 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 56.566,09 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego