POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE

Poznań, Wielkopolskie, Grabowa 33
KRS: 0000032752 , NIP: 7831186465 , REGON: 004812798

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest wzbogacenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących oświaty. Wypracowywać jak najlepsze modele prowadzenia placówek oświatowych i oferować jak najwyższy poziom nauczania. Stowarzyszenie cel statutowy realizuje poprzez przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w standardach egzaminacyjnych, programie wychowawczym i edukacyjnym prowadzonych prz...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest wzbogacenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących oświaty. Wypracowywać jak najlepsze modele prowadzenia placówek oświatowych i oferować jak najwyższy poziom nauczania. Stowarzyszenie cel statutowy realizuje poprzez przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w standardach egzaminacyjnych, programie wychowawczym i edukacyjnym prowadzonych przez siebie placówek niepublicznych, czyli zapewnia nauczanie: a) w zakresie szkoły podstawowej w 8-letnim cyklu kształcenia i realizuje ustalone dla szkoły podstawowej podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzone przez MEN oraz programy autorskie i innowacje b) w zakresie przedszkola zapewnia opiekę i nauczanie w zakresie wychowania w 3−letnim cyklu kształcenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.793.973,43 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.476.455,67 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 255.501,62 zł
Razem 9.525.930,72 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona