STOWARZYSZENIE KOSZALIŃSKI KLUB "AMAZONKA"

Koszalin, Zachodniopomorskie, Morska 9 A
KRS: 0000031902 , NIP: 6692194979 , REGON: 330910790
star star star

Cele statutowe

Celem klubu "Amazonka" jest: 1) ochrona i promocja zdrowia; 2) działalność charytatywna; 3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 4) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 5) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 7) wspieranie turystyki i krajoznawstwa; 8) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; Promocji i organizacji wolontariatu; 9) działalność na rzecz równych praw k...Rozwiń
Celem klubu "Amazonka" jest: 1) ochrona i promocja zdrowia; 2) działalność charytatywna; 3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 4) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 5) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 7) wspieranie turystyki i krajoznawstwa; 8) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; Promocji i organizacji wolontariatu; 9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10)przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 69.505,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 28.970,37 zł
Razem 98.476,27 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona