STOWARZYSZENIE POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM W OSINACH

Osiny, Świętokrzyskie, Osiny 30
KRS: 0000030409 , NIP: 6572323670 , REGON: 291169800
star

Cele statutowe

1/praca na rzecz pomocy niepełnosprawnym, 2/organizacja warsztatów terapii zajęciowej, 3/współpraca z zakładami na terenie gminy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 4/współdziałanie z jednostkami oświatowymi na rzecz organizowania grup integracyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych, 5/propagowanie pozytywnych zachowań w stosunku do niepełnosprawnych, 6/podejmowanie inicjatyw zmierzających do likwidacji barier architektonicznych, 7/współpraca z zagranicznym...Rozwiń
1/praca na rzecz pomocy niepełnosprawnym, 2/organizacja warsztatów terapii zajęciowej, 3/współpraca z zakładami na terenie gminy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 4/współdziałanie z jednostkami oświatowymi na rzecz organizowania grup integracyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych, 5/propagowanie pozytywnych zachowań w stosunku do niepełnosprawnych, 6/podejmowanie inicjatyw zmierzających do likwidacji barier architektonicznych, 7/współpraca z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.183,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 33.248,22 zł
Razem 38.431,72 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona