FUNDACJA OCALENIE

WARSZAWA, Mazowieckie, UL. KRUCZA 6/14A
KRS: 0000030279 , NIP: 1181570203 , REGON: 016446315
star star star star star

Cele statutowe

Cele statutowe Fundacji Ocalenie to: 1. pomoc, integracja i aktywizacja obcokrajowców oraz Polaków i osób polskiego pochodzenia przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski, 2. budowanie otwartego społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy o krajach i kulturach świata, promocja i wspieranie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji, 3. promocja i wspieranie wolontariatu oraz innych form zaangażowania społecznego, 4. wsp...Rozwiń
Cele statutowe Fundacji Ocalenie to: 1. pomoc, integracja i aktywizacja obcokrajowców oraz Polaków i osób polskiego pochodzenia przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski, 2. budowanie otwartego społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy o krajach i kulturach świata, promocja i wspieranie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji, 3. promocja i wspieranie wolontariatu oraz innych form zaangażowania społecznego, 4. wspieranie rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce w tym integracji uchodźców i imigrantów, 5. przeciwdziałanie ubóstwu i nierównościom społecznym na świecie poprzez pomoc rozwojową i humanitarną poza granicami Polski. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 29.562.670,07 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 34.620,64 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 164.078,98 zł
Pozostałe 2.574,48 zł
Razem 29.763.944,17 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona