SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W SANOKU

Sanok, Podkarpackie, J. Kochanowskiego 25/I P.
KRS: 0000030265 , NIP: 6871749023 , REGON: 370227062
star star star

Cele statutowe

Celem towarzystwa jest: 1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. 2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania. 3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska a zwłaszcza świata zwierząt.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 50.591,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 19.014,38 zł
Razem 69.606,18 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego