TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

Częstochowa, Śląskie, Aleja Pokoju 12
KRS: 0000030218 , NIP: 5731717229 , REGON: 150263105
star star

Cele statutowe

Nadrzędnym celem statutowym Stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów dziecka, zarówno w rodzinie, jak i w szkole, w środowisku, zapewnienie wsparcia dzieciom i rodzinom przeżywającym trudności poprzez budowanie systemu wsparcia rodziny. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka podejmuje wszelkie działania mające na celu zapobieganie krzywdzeniu i wykluczeniu społ. dzieci, wspiera inicjatywy na rzecz promocji i ochrony praw czł., w tym w szczególności praw dziecka, profilaktyki krzywdzenia dziec...Rozwiń
Nadrzędnym celem statutowym Stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów dziecka, zarówno w rodzinie, jak i w szkole, w środowisku, zapewnienie wsparcia dzieciom i rodzinom przeżywającym trudności poprzez budowanie systemu wsparcia rodziny. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka podejmuje wszelkie działania mające na celu zapobieganie krzywdzeniu i wykluczeniu społ. dzieci, wspiera inicjatywy na rzecz promocji i ochrony praw czł., w tym w szczególności praw dziecka, profilaktyki krzywdzenia dzieci, promocji odpowiedzialnego rodzicielstwa, ochronę interesów dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym. Wspiera rodziny oraz szkoły we właściwym wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej wobec dzieci. Podejmuje działania interwencyjne w sytuacji zagrożenia i naruszenia praw dziecka Jest organizacją apolityczną i ma charakter służby społ. chroniącej dziecko. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 393.998,88 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 54,74 zł
Pozostałe 2.478,40 zł
Razem 396.532,02 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona