LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZAMEK"

Gorzanów, Dolnośląskie, Plac Wolności 1
KRS: 0000030107 , NIP: 8811358946 , REGON: 891038484
star star star star star

Cele statutowe

1. Objęcie wychowaniem fizycznym w zakresie sportu i rekreacji mieszkańców gorzanowa i okolic. 2. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. 3. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej. 4. Budowanie i eksploatacja obiektów i urządzeń sportowych będących w posiadaniu klubu. 5. Wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 59.427,86 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 59.427,86 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego