STOWARZYSZENIE ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ LOKALNY

Kielce, Świętokrzyskie, Chęcińska 27A/5
KRS: 0000030009 , NIP: 9591444850 , REGON: 291219626
star star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: 1. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego regionu, 2. prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, 3. rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, 4. wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Stowarzyszenia, 5. ut...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: 1. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego regionu, 2. prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, 3. rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, 4. wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Stowarzyszenia, 5. utworzenie stałego, nienaruszalnego majątku zwanego kapitałem żelaznym, z którego zyski przeznaczone będą na cele służące rozwojowi społeczności lokalnej, 6. tworzenie trwałych mechanizmów rozwoju lokalnego, 7. budowanie więzi społecznych i tworzenie tożsamości społeczności lokalnej, 8. pomoc donatorom w realizacji ich celów dobroczynnych. 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 173.098,07 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 118,74 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 173.216,81 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona