STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUCHNICKIEJ

Pruchnik, Podkarpackie, Ks.b.markiewicza 20
KRS: 0000029826 , NIP: 7921922092 , REGON: 650972599

Cele statutowe

1. Szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej ziemi pruchnickiej. 2. Działania na rzecz rozwoju kultury, ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego. 3. Działalność na rzecz estetycznego wyglądu ziemi pruchnickiej i jego wszechstronnego rozwoju. 4. Współudział w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich. 5. Promocja regionu, produktów lokalnych i regionalnych. 6. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 7. Realizacja zadań w zakresie edukacji dzieci, młodzieży oraz osób...Rozwiń
1. Szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej ziemi pruchnickiej. 2. Działania na rzecz rozwoju kultury, ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego. 3. Działalność na rzecz estetycznego wyglądu ziemi pruchnickiej i jego wszechstronnego rozwoju. 4. Współudział w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich. 5. Promocja regionu, produktów lokalnych i regionalnych. 6. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 7. Realizacja zadań w zakresie edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 8. Działania na rzecz rozwoju turystyki. 9. Prowadzenie "Galerii pod gontem". Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 46.954,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 46.954,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona