POLSKIE STOWARZYSZENIE IAIDO

Opole, Opolskie, Kujawska 8
KRS: 0000029807 , NIP: 7542651074 , REGON: 531628888

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest samodoskonalenie jego członków poprzez działania na rzecz krzewienia, doskonalenia i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uprawianie i propagowanie szermierki japońskiej laido w linii nauczania sensei hakuo sagawa, jako dyscypliny sportowej i sztuki ogólnego rozwoju jednostki oraz tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.350,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 6.350,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego