LANSADA

Milsko, Lubuskie, Milsko 6B
KRS: 0000029658 , NIP: 9730711853 , REGON: 977921166
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań (oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, ekologicznych, a także dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji niepełnosprawnych), polegających na: 1. Ochronie i promocji zdrowia poprzez przyczynianie się do zdrowego rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży; 2. Działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych; 3. Propagowaniu nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 4. Krajoznawstwie oraz wypoczynku dzie...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań (oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, ekologicznych, a także dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji niepełnosprawnych), polegających na: 1. Ochronie i promocji zdrowia poprzez przyczynianie się do zdrowego rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży; 2. Działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych; 3. Propagowaniu nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 4. Krajoznawstwie oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 5. Upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie nauki jazdy konnej, ujeżdżania i skoków przez przeszkody (wszechstronny konkurs konia wierzchowego); 6. Propagowaniu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; 7. Przeciwdziałaniu patologiom społecznym poprzez wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do ludzi i przyrody; 8. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.108,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 6.108,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
1,5% Podatku