STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "CELINA"

Syców, Dolnośląskie, 1-Go Maja 3
KRS: 0000029593 , NIP: 6191768180 , REGON: 250600396

Cele statutowe

1. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu propagowanie trzeźwego stylu życia, 2. Przeciwdziałanie zagrożeniom rodziny, jak: /uzależnienia, przemoc... / 3. Wspieranie wszechstronnego rozwoju rodziny, 4. Stwarzanie odpowiednich warunków osobom niepełnosprawnym, 5. Uczestniczenie w procesach likwidacji wszelkich barier między osobami pełnosprawnymi a społecznością niepełnosprawną, 6. Stwarzanie warunków umożliwiających działania wolontariackie, 7. Współpraca z organizacjami na terenie kraj...Rozwiń
1. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu propagowanie trzeźwego stylu życia, 2. Przeciwdziałanie zagrożeniom rodziny, jak: /uzależnienia, przemoc... / 3. Wspieranie wszechstronnego rozwoju rodziny, 4. Stwarzanie odpowiednich warunków osobom niepełnosprawnym, 5. Uczestniczenie w procesach likwidacji wszelkich barier między osobami pełnosprawnymi a społecznością niepełnosprawną, 6. Stwarzanie warunków umożliwiających działania wolontariackie, 7. Współpraca z organizacjami na terenie kraju oraz organ. Międzynar. , 8. Działalność charytatywna, 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozost. Bez pracy, 10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 11. Upowszechniania i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.713,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 5.713,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona