BUDOWLANY KLUB SPORTOWY "SPARTA" KATOWICE

Katowice, Śląskie, Żeromskiego 4
KRS: 0000029554 , REGON: 273061731
star star

Cele statutowe

Celem Klubu jest: 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców, i sympatyków Klubu. 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży. 3. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań kulturą fizyczną. 4. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania . 5. Organizowanie wypoczynku o...Rozwiń
Celem Klubu jest: 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców, i sympatyków Klubu. 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży. 3. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań kulturą fizyczną. 4. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania . 5. Organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 312.735,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 5,53 zł
Pozostałe 474.964,00 zł
Razem 787.704,53 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku