STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE "BĄDŹMY RAZEM"

Olesno, Opolskie, Dworcowa 13/14
KRS: 0000029247 , NIP: 5761241599 , REGON: 150252768
star

Cele statutowe

Do podstawowych celów działania stowarzyszenia należą: 1. Upowszechnianie wiedzy o potrzebach i problemach dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych. 2. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwoju i przystosowaniu do życia. 3. Integrowanie niepełnosprawnych ze zdrowymi, uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi. 4. Njesienie pomocy rehabilitacyjnej, korekcyjnej, kompensacyjnej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. 5. Organizowanie różnych form dokształcania rodziców i opi...Rozwiń
Do podstawowych celów działania stowarzyszenia należą: 1. Upowszechnianie wiedzy o potrzebach i problemach dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych. 2. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwoju i przystosowaniu do życia. 3. Integrowanie niepełnosprawnych ze zdrowymi, uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi. 4. Njesienie pomocy rehabilitacyjnej, korekcyjnej, kompensacyjnej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. 5. Organizowanie różnych form dokształcania rodziców i opiekunów. 6. Udzielanie wsparcia finansowego potrzebującym w różnej formie. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.201,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 71,26 zł
Razem 1.272,96 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego