STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI TRIANON PL

Cieszyn, Śląskie, Bielska 4
KRS: 0000028975 , NIP: 5482333724 , REGON: 072721031

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest działalność w zakresie: 1. Upowszechniania i prowadzenia działań na rzecz promocji i rozwoju Polski w unii europejskiej i w innych krajach. 2. Uczestnictwa w tworzeniu i realizacji programów rozwoju transgranicznego regionów Polski, czech i słowacji. 3. Uczestnictwa w prowadzeniu działalności proeuropejskiej, w szczególności problematyki informacyjnej i edukacyjnej. 4. Działalności edukacyjnej mającej na celu wymianę informacji, wiedzy i doświadcze...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest działalność w zakresie: 1. Upowszechniania i prowadzenia działań na rzecz promocji i rozwoju Polski w unii europejskiej i w innych krajach. 2. Uczestnictwa w tworzeniu i realizacji programów rozwoju transgranicznego regionów Polski, czech i słowacji. 3. Uczestnictwa w prowadzeniu działalności proeuropejskiej, w szczególności problematyki informacyjnej i edukacyjnej. 4. Działalności edukacyjnej mającej na celu wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego. 5. Upowszechniania korzystnego wizerunku regionu z naciskiem na jego korzystne położenie i inne walory sprzyjające społecznemu i ekonomicznemu rozwojowi. 6. Dyplomacji społecznej i zarządzaniu godnościowym zasobami ludzkimi. 7. Promocji, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy oraz edukacji ekonomicznej. 8. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 9. Wspierania i propagowania inicjatyw lokalnych i regionalnych. 10. Budowy społeczeństwa informacyjnego. 11. Upowszechniania i kreowania nowatorskich form organizacyjnych. 12. Prowadzenia działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej zakresu działania stowarzyszenia i jej członków. 13. Wspierania działań na rzecz ochrony i poprawy środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. 14. Działań proekologicznych i promujących zdrowy styl życia i edukację ekologiczną. 15. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 16. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 17. Działania na rzecz edukacji, kultury, oświaty, sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych. 18. Integracji osób niepełnosprawnych, promocji ich aktywności zawodowej i społecznej. 19. Przeciwdziałania zjawisku tzw. Wykluczenia społecznego. 20. Przeciwdziałania wykorzystania dyskryminacji. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.622,23 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 7.622,23 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego