FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Stróże, Małopolskie, Stróże 413
KRS: 0000028676 , NIP: 7381778443 , REGON: 491860140
star star star

Cele statutowe

Celami statutowymi Fundacji, wg statutu są: 1) niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i wymagającym specjalistycznego leczenia, 2) prowadzenie edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym, także zawodowym osób niepełnosprawnych i w pełni sprawnych, 3) wspomaganie inicjatyw zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych i sprawnych, 4) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez kulturę fizyczną jak również upowszechnianie i popularyzac...Rozwiń
Celami statutowymi Fundacji, wg statutu są: 1) niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i wymagającym specjalistycznego leczenia, 2) prowadzenie edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym, także zawodowym osób niepełnosprawnych i w pełni sprawnych, 3) wspomaganie inicjatyw zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych i sprawnych, 4) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez kulturę fizyczną jak również upowszechnianie i popularyzacja sportu (kultury fizycznej), 5) działania na rzecz ekologii, środowiska naturalnego i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.611.186,72 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.947.748,67 zł
Działalność Gospodarcza 6.871.928,00 zł
Przychody Finansowe 1.169,33 zł
Pozostałe 233.814,69 zł
Razem 20.665.847,41 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona