TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RAJGRODU

Rajgród, Podlaskie, Szkolna 24/3
KRS: 0000027904 , NIP: 7191100873 , REGON: 004252313

Cele statutowe

Popularyzowanie lokalnej tradycji z dziedziny kultury, - upowszechnianie wiedzy historycznej o wkładzie miasta i gminy w kulturę ogólnonarodową, - popularyzacja i społeczna opieka nad pamiątkami historycznymi i zabytkami kultury, - popieranie i popularyzacja działalności kulturalnej i turystyczno - krajoznawczej, - promowanie, popieranie i podejmowanie inicjatyw proekologicznych, - podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, - popularyzacja dorobku i osiągnięć...Rozwiń
Popularyzowanie lokalnej tradycji z dziedziny kultury, - upowszechnianie wiedzy historycznej o wkładzie miasta i gminy w kulturę ogólnonarodową, - popularyzacja i społeczna opieka nad pamiątkami historycznymi i zabytkami kultury, - popieranie i popularyzacja działalności kulturalnej i turystyczno - krajoznawczej, - promowanie, popieranie i podejmowanie inicjatyw proekologicznych, - podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, - popularyzacja dorobku i osiągnięć gospodarczych miasta i gminy oraz inspirowanie czynów społecznych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 86.569,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 8.695,00 zł
Razem 95.264,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego