FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SALUS"

Klewno, Warmińsko-mazurskie, Klewno 67
KRS: 0000027552 , NIP: 7421932590 , REGON: 510981575

Cele statutowe

1. Opieka i pomoc społeczna 2. Ochrona zdrowia 3. Oświata i wychowanie
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.484,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 5.484,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego