STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA"

Kwilcz, Wielkopolskie, Nowe Osiedle 12
KRS: 0000026897 , NIP: 5951366861 , REGON: 639725352

Cele statutowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów. Celem Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" w Kwilczu jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, fizycznego i osobowego rozwoju ludzi z niepełnosprawnościami oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Te...Rozwiń
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów. Celem Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" w Kwilczu jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, fizycznego i osobowego rozwoju ludzi z niepełnosprawnościami oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwilczu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 737.485,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 984,00 zł
Razem 738.469,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona