STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA

Gorzów Wielkopolski, Lubuskie, Stilonowa 21
KRS: 0000026814 , NIP: 5991088813 , REGON: 210242775
star star star

Cele statutowe

1) Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na chorobę nowotworową i chorującym na inne nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby, poprzez roztoczenie opieki medycznej, prawnej, psychologicznej i wspieranie duchowe dostosowane do indywidualnych potrzeb chorych w tym zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. 2) Udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki na...Rozwiń
1) Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na chorobę nowotworową i chorującym na inne nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby, poprzez roztoczenie opieki medycznej, prawnej, psychologicznej i wspieranie duchowe dostosowane do indywidualnych potrzeb chorych w tym zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. 2) Udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki na chorymi. 3) Udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 4) Prowadzenie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 5) Zjednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać bezinteresownie powyższej opieki i pomocy, w tym promocja i organizacja wolontariatu. 6) Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 7) Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym. 8) Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 9) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 10) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 11) Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 12) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 13) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.650.818,33 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 156.225,66 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 9.843,83 zł
Pozostałe 157.999,56 zł
Razem 5.974.887,38 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona