JACHT KLUB "OSTROWIEC"

Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie, Wysoka 11
KRS: 0000026006 , NIP: 6611987642 , REGON: 291048521
star

Cele statutowe

A) organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach, b) podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego oraz popularyzacja turystyki żeglarskiej i rekreacji na świeżym powietrzu, c) prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego, w tym niedostosowanej społecznie, d) umożliwienie członkom i sympatykom klubu rekreacji na wodzie, kształtowanie wzorców racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego, e) rozbudzanie zainteresowania prob...Rozwiń
A) organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach, b) podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego oraz popularyzacja turystyki żeglarskiej i rekreacji na świeżym powietrzu, c) prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego, w tym niedostosowanej społecznie, d) umożliwienie członkom i sympatykom klubu rekreacji na wodzie, kształtowanie wzorców racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego, e) rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki wodnej, upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez inne podmioty. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.849,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 7.849,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego