POWIATOWE CENTRUM WOLONTARIATU

Sanok, Podkarpackie, Rynek 1
KRS: 0000025815 , NIP: 6871745580 , REGON: 371029016

Cele statutowe

1. Szerzenie idei wolontariatu. 2. Zwiększenie aktywności społecznej obywateli w regionie i umożliwienie im podejmowania działań wolontaryjnych. 3. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób fizycznych, poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez stowarzyszenie i wolontariuszy.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.416,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 45,04 zł
Razem 5.461,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona