STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZIEMI SUSKIEJ W SUSZU

Susz, Warmińsko-mazurskie, Piastowska 37
KRS: 0000025665 , NIP: 7441609082 , REGON: 511372476

Cele statutowe

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej, wspieranie rozwoju lokalnego a w szczególności: a) podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości, b) prowadzenie działalności oświatowej w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób poszukujących pracy oraz prowadzących działalność gospodarczą, c) propagowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i osób przedsiębiorczych wpływających na dynamikę rozwoju gospodarczego gminy i miasta Susz oraz lokalnego...Rozwiń
1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej, wspieranie rozwoju lokalnego a w szczególności: a) podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości, b) prowadzenie działalności oświatowej w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób poszukujących pracy oraz prowadzących działalność gospodarczą, c) propagowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i osób przedsiębiorczych wpływających na dynamikę rozwoju gospodarczego gminy i miasta Susz oraz lokalnego rynku pracy, d) inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania wolnych nieruchomości, e) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji f) działanie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, promowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie działań związanych z ekologią, g) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, h) pomoc w organizowaniu miejsc pracy w tym także dla osób niepełnosprawnych, i) wspieranie działań na rzecz edukacji i promocji zdrowia, j) pomoc osobom niepełnosprawnym w przystosowaniu i przygotowaniu do samodzielnego życia społecznego, k) podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych, l) prowadzenie działalności charytatywnej. 2. Celem Stowarzyszenia jest także wspieranie rozwoju lokalnego przez: a) prowadzenie działalności pożyczkowej, b) udzielanie wsparcia kapitałowego albo finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, c) udzielanie wsparcia finansowego dla osób dokształcających się w kierunkach zgodnych z zapotrzebowaniem społecznym w regionie, d) prowadzenie funduszu poręczeń wzajemnych Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.220.144,14 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 47.428,48 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 5.167,28 zł
Razem 1.272.739,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne