GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "GWAREK" ORNONTOWICE

Ornontowice, Śląskie, Zwycięstwa 7 B
KRS: 0000025579 , NIP: 9691157937 , REGON: 276110826

Cele statutowe

Celem działania GKS Gwarek jest: 1. krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz stwarzanie dogodnych warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych na terenie działania Klubu 3. organizowanie wyczynowej, amatorskiej i rekreacyjnej działalności sportowej na terenie działania Klubu 4. organizowanie działalności sportowej dla osób niepełnospra...Rozwiń
Celem działania GKS Gwarek jest: 1. krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz stwarzanie dogodnych warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych na terenie działania Klubu 3. organizowanie wyczynowej, amatorskiej i rekreacyjnej działalności sportowej na terenie działania Klubu 4. organizowanie działalności sportowej dla osób niepełnosprawnych na terenie działania Klubu. Działalność Klubu winna przyczyniać się do integracji lokalnej społeczności wokół spraw związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 726.092,44 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 99.012,41 zł
Przychody Finansowe 35,00 zł
Pozostałe 30.075,53 zł
Razem 855.215,38 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona