ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE ODDZIAŁ DĘBOGÓRZE-KOSAKOWO

Kosakowo, Pomorskie, Rzemieślnicza 1
KRS: 0000025331 , NIP: 5871533989 , REGON: 192587217

Cele statutowe

1.propagowanie i krzewienie kultury, języka i mowy Kaszub 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: a) organizowanie imprez dla mieszkańców, prelekcji, warsztatów , prozy i poezji autorów kaszubskich b) propagowanie wiedzy na temat kultury , tradycji , dziedzictwa Kaszub a/ rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju, kulturowego, społecznego i gospodarczego Kaszub, b/ kształtowanie demokratycznych stosunków w ży...Rozwiń
1.propagowanie i krzewienie kultury, języka i mowy Kaszub 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: a) organizowanie imprez dla mieszkańców, prelekcji, warsztatów , prozy i poezji autorów kaszubskich b) propagowanie wiedzy na temat kultury , tradycji , dziedzictwa Kaszub a/ rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju, kulturowego, społecznego i gospodarczego Kaszub, b/ kształtowanie demokratycznych stosunków w życiu regionu, c/ rozwijanie kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej i politycznej, d/ kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej Kaszub, e/ szerzenie w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży) znajomości tradycji kaszubsko-pomorskich, f/ dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 156.803,62 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 156.803,62 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona