"STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM PŁOCKIE" POD WEZW. ŚW.URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ"

Płock, Mazowieckie, Aleja Piłsudskiego 37
KRS: 0000025247 , NIP: 7742269534 , REGON: 610374665
star star star

Cele statutowe

-objęcie wszechstronną opieką pacjentów nieuleczalnie chorych, będących w schyłkowym okresie życia, na podstawie umów zawieranych z płatnikiem na dany rok - propagowanie humanitarnego podejścia do cierpiącego, umierającego człowieka - promowanie idei opieki hospicyjno - paliatywnej - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu choroby oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych nieuleczalną chorobą...Rozwiń
-objęcie wszechstronną opieką pacjentów nieuleczalnie chorych, będących w schyłkowym okresie życia, na podstawie umów zawieranych z płatnikiem na dany rok - propagowanie humanitarnego podejścia do cierpiącego, umierającego człowieka - promowanie idei opieki hospicyjno - paliatywnej - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu choroby oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych nieuleczalną chorobą - działalność na rzecz rodzin przeżywających kryzys żałoby - promowanie i organizacja wolontariatu hospicyjnego - propagowanie idei i form opieki nad ludźmi ciężko chorymi i osamotnionymi - wspieranie i świadczenie opieki nad dziećmi i dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie - organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze - organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin osieroconych - szkolenie personelu medycznego i wolontariuszy w zakresie wielostronnego udzielania pomocy umierającym - wymiana doświadczeń w pracy hospicyjnej pomiędzy ośrodkami w kraju i zagranicą - współpraca z uczelniami, organizacjami, instytucjami, celem przygotowania do opieki nad chorymi przewlekle i z postępującą chorobą nowotworową w terminalnej jej fazie - edukacja lokalnych środowisk w zakresie opieki nad chorymi będącymi u kresu życia Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.159.355,01 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.016.364,57 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 2.224,49 zł
Pozostałe 11.153,00 zł
Razem 6.189.097,07 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego