FUNDACJA DR CLOWN

Warszawa, Mazowieckie, Powstańców Śląskich 87/U10B
KRS: 0000024181 , NIP: 5213020963 , REGON: 016027802
star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym i niedołężnym, w szczególności: dzieciom nieuleczalnie i przewlekle chorym poprzez następujące działania: 1) wizyty i odwiedziny specjalnie przeszkolonych oraz odpowiednio przygotowanych osób, ucharakteryzowanych na clowny, w miejscach gdzie dzieci i inne osoby chore przebywają czasowo lub na stałe, czyli w: szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka, szkołach szpitalnych oraz domach opieki społecznej, w lokalach prywat...Rozwiń
Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym i niedołężnym, w szczególności: dzieciom nieuleczalnie i przewlekle chorym poprzez następujące działania: 1) wizyty i odwiedziny specjalnie przeszkolonych oraz odpowiednio przygotowanych osób, ucharakteryzowanych na clowny, w miejscach gdzie dzieci i inne osoby chore przebywają czasowo lub na stałe, czyli w: szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka, szkołach szpitalnych oraz domach opieki społecznej, w lokalach prywatnych, 2) zbieranie informacji na temat osób chorych, niepełnosprawnych i niedołężnych w celu udzielenia im pomocy finansowej bądź rzeczowej; 3) udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej osobom fizycznym i instytucjom, powołanym do leczenia bądź opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niedołężnymi; 4) udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej instytucjom, powołanym do nauczania i opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niedołężnymi: czyli szkołom specjalnym i szpitalnym; 5) współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi celami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.935.725,05 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 925.797,35 zł
Przychody Finansowe 159.224,50 zł
Pozostałe 18.077,81 zł
Razem 13.038.824,71 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona