TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

Zielona Góra, Lubuskie, Aleja Wojska Polskiego 116G
KRS: 0000023781 , NIP: 9291378273 , REGON: 970576453

Cele statutowe

Celami Stowarzyszenia są ochrona praw i interesów dziecka i rodziny, praw człowieka. Ponadto w swej działalności jako cel Stowarzyszenie stawia sobie działalność oświatowa, naukowa, edukacyjna, kulturalna i społeczna, w tym świadczenie usług społecznych i pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych. Każdy z tych celów zakłada dobro jednostki w kontekście jej miejsca w społeczeństwie. Szczególnie ważne w działalności jest...Rozwiń
Celami Stowarzyszenia są ochrona praw i interesów dziecka i rodziny, praw człowieka. Ponadto w swej działalności jako cel Stowarzyszenie stawia sobie działalność oświatowa, naukowa, edukacyjna, kulturalna i społeczna, w tym świadczenie usług społecznych i pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych. Każdy z tych celów zakłada dobro jednostki w kontekście jej miejsca w społeczeństwie. Szczególnie ważne w działalności jest dziecko ii jego podmiotowość. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 938.130,93 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 194.794,18 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 2.222,00 zł
Razem 1.135.147,11 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona