"POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ" Z SIEDZIBĄ W KRASNYMSTAWIE

Krasnystaw, Lubelskie, Plac 3 Maja 5/1
KRS: 0000023587 , NIP: 5641633894 , REGON: 110611313

Cele statutowe

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie: 1. Działalności charytatywnej; 2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 3. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 4. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 6. Ochrony i promocji zdrowia; 7. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 8. Działalności na rzecz osób w wieku eme...Rozwiń
Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie: 1. Działalności charytatywnej; 2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 3. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 4. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 6. Ochrony i promocji zdrowia; 7. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 8. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 9. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.746,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 25.697,00 zł
Razem 29.443,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona