ZRZESZENIE SPORTOWE INWALIDÓW "START" W RZESZOWIE

Rzeszów, Podkarpackie, Leszka Czarnego 3
KRS: 0000023397 , NIP: 8131124801 , REGON: 000744976
star

Cele statutowe

Celem klubu jest organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, czynnego wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych. Klub realizuje swoje cele przez: 1. Organizowanie różnych form zajęć ruchowych w zakresie wychowywania fizycznego, sportu, rehabiltacji i rekreacji we własnym zakresie oraz współpracy z innymi organizacjami o tym samym profilu. 2. Prowadzenie sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych. 3. Organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez, szkol...Rozwiń
Celem klubu jest organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, czynnego wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych. Klub realizuje swoje cele przez: 1. Organizowanie różnych form zajęć ruchowych w zakresie wychowywania fizycznego, sportu, rehabiltacji i rekreacji we własnym zakresie oraz współpracy z innymi organizacjami o tym samym profilu. 2. Prowadzenie sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych. 3. Organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez, szkoleń i zajęć ruchowych w zakresie kultury fizycznej, turystyki i czynnego wypoczynku, rehabiltacji i sportu osób niepełnosprawnych. 4. Prowadznie działalnosci popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych. 5. Podejmowanie innej działalności sportowej i rekreacyjnej na rzecz niepełnosprawnych zmierzających do realizacji celów statutowych. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 18.049,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 18.049,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona