LUDOWY KLUB SPORTOWY "HUCINA" W HUCINIE-STASZÓWCE

Hucina, Podkarpackie, Rekreacyjna 2
KRS: 0000022927 , NIP: 8141534297 , REGON: 830468887
star

Cele statutowe

1. Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wyczynowego i kultury fizycznej przez jego członków. 2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 3. Rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego. 4. Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na terenie gminy i poza nią. 5. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi. 6. Podejmowanie innych przedsięwzięć w...Rozwiń
1. Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wyczynowego i kultury fizycznej przez jego członków. 2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 3. Rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego. 4. Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na terenie gminy i poza nią. 5. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi. 6. Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalnosci statutowej. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 26.054,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 26.054,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego